За нас

Фирма ИВД ИНЖЕНЕРИНГ ООД е създадена е през 2015 г.. През 2018 г. след структурна промяна инженерно-техническия и търговски състав на създадената 15 години по-рано „Киров компресори” ООД продължават дейността си в "ИВД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.Основна дейност на ИВД ИНЖЕНЕРИНГ ООД е доставка и сервиз на въздушни компресори – бутални, винтови, турбокомпресори, инженеринг в областта на автоматизация на процесите и управлението им. Също така се доставят съоръжения за пречистване на сгъстен въздух, автоматизирани системи за управление на компресорни инсталации, и др.

Фирмата наброява 18 човека, от тях 8 административно – търговски персонал, и 10 сервизни специалисти.

Сервизните специалисти са преминали обучения при производителите и са съответно сертифицирани за инсталация, пуск, експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на всички доставяни продукти и оборудване.
85 % от персонала е с висше образование

На територията на град София фирмата разполага със собствен търговски офис, складова и сервизна база.

Сервизни бази има също така в гр. Враца, гр. Велико Търново, гр. Шумен,гр. Варна и в гр. Стара Загора.
Всички сервизни специалисти са оборудвани със собствен лекотоварен автомобил, мобилен телефон и съответното техническо оборудване, необходимо за извършване на ремонтна дейност.
IVD-ENGINEERING--CERTIFICAT-ISO-SUN-CERT-bulgara-9001-page-001.jpg
IVD-ENGINEERING--CERTIFICAT-ISO-SUN-CERT-engleza-9001-page-001.jpg