Центробежни въздушни компресори

Наскоро разширихме предлагането на продукти за центробежни компресори с придобиването на бившия отдел за компресия на Cameron International. С това придобиване, ние разширяваме нашето портфолио, като понастоящем включваме продуктовите линии на компресора TURBO-AIR® и MSG® в допълнение към марката Centac. Добавянето на компресорите TURBO-AIR и MSG разширява покритието на пазара до приложения с по-високо налягане, по-висок дебит и процеси за компресиране на технологични газове.